Garantie geregeld: STO Garant


Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt BOS Bushcraft gebruik

van STO Garant, een door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) erkende garantieregeling. U

kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle

informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

Bij elk (reis)aanbod van [naam onderneming] op deze website leest u of de garantie van STO

Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke

voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant

(www.sto-garant.nl/downloads).

De werking

Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet

aan BOS Bushcraft, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo

Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na

afloop van uw boeking. De dag na afloop wordt de reissom vrijgegeven aan BOS Bushcraft

Mocht BOS Bushcraft voor het einde van uw boeking in financieel onvermogen geraken,

dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval

aanspraak op maakt.Engels:

A guarantee in place: STO Garant

In order to meet its statutory obligation to provide a guarantee, BOS Bushcraft uses STO

Garant, a guarantee scheme recognised by the Netherlands Authority for Consumers and Markets

(ACM). You can check that this is the case by visiting STO Garant’s website and verifying that the

organisation is listed as a participant (www.sto-garant.nl/en/members). You can find all

information relating to STO Garant at www.sto-garant.nl/en.Whether STO Garant's guarantee applies to a particular (travel) offer made by BOS Bushcraft is

specified for that offer. The Guarantee Scheme specifies what the guarantee covers and which

conditions apply. You can find the Guarantee Scheme on STO Garant's website (www.sto-

garant.nl/en/downloads).


How it works

If STO Garant's guarantee applies to your booking, you do not pay the booking amount to

BOS Bushcraft but instead into the escrow account belonging to Stichting Derdengelden Certo

Escrow, a payment services provider registered with De Nederlandsche Bank (DNB) and the

Dutch Authority for the Financial Markets (AFM). This trust account holds your payment in reserve

until the trip booked has come to an end. The booking amount is then released to BOS Bushcraft on the day after your trip ends. If BOS Bushcraft should become financially insolvent

before the end of your trip, STO Garant will implement the guarantee. The Guarantee Scheme

details how you can make a claim under the guarantee in such cases.